5 thoughts on “Unit 4 Bài tập tiếng anh lớp 9 – Mai Lan Hương phần X và XI

  1. cô ơi e thấy cô giảng như vậy hơi khó hiểu ạ . coo phải giảng dấu hiệu , cách nhận bt xem nó thuộc kiểu câu nào , tại sao , cách làm..thế thì chúng e ms hiểu đc ạ có phải ai cũng bt nghĩa đâu ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *