Cộng đồng

Unit 4 Bài tập tiếng anh lớp 9 – Mai Lan Hương phần X và XI

Unit 4 Bài tập tiếng anh lớp 9 – Mai Lan Hương phần X và XI
Learning a foreign language.
Bài tập viết lại câu
Câu tường thuật câu mệnh lệnh, đề nghị, lời khuyên, lời mời
Reported speech with to-infinitive clause

Nguồn: https://dota-2.vn/

Xem thêm bài viết: https://dota-2.vn/category/giao-duc

bí kíp quan hệ lâu ra