25 thoughts on “Uốn cây mai vàng dáng trực lắc cách uốn mới(cây đã bán)

  1. A d ơi cho mình hỏi tí,. cây mai trồng ko bầu,ra đọt mà ko bung lá đc.bị làm sao và dùng thuốc gì add nhỉ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *