49 thoughts on “Ván cờ chiếu bí sau 2 nước

  1. có thể xảy ra. tôi đã chứng thực điều này. có con ban chơi cờ để người ta lấy tốt ăn tướng trong khi bàn cờ còn gần nguyên.#hồi ức lớp 5

  2. mình sắp đi thi cờ vua cấp thành phố nên mình cần ván cờ hay hơn và người đối thủ sẽ dễ đi nước đó hơn

  3. Trong lúc đầu trận các kiện tướng thường chọn nước chiếm trung tâm nên ván cờ này éo có thể sảy ra dc

  4. Chỉ cần nhìn nó cho không cây tốt từ đầu thế cũng biết là k biết chới
    Mà đánh với ng đi như này thì vừa đánh với ngủ cũng thắng vì làm k biết chơi

  5. mình thì thik cờ tướng thui mìn thấy trong cờ tướng cũng có chiếu hết sau 4 nước như sau: nước 1 vô phao câu ,nước 2 dập tôt đầu, nước 3 lèo phao biên, nước 4 lồng pháo có cao thủ nào đi được it nước hơn ko ???

  6. hay lém, bạn nào làm trò cờ tướng chiếu bí sau ít nươc đi nhất đi xem ít nhất trong cờ tướng là mấy nước ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *