Vấn đáp: Ý nghĩa lá cờ Phật giáo | Thích Nhật Từ

Các bài vấn đáp Phật học |Thích Nhật Từ:
Kinh Phật Cho Người Tại Gia|Thích Nhật Từ biên soạn:
Kinh Tụng Hằng Ngày| Thích Nhật Từ biên soạn:
Youtube Phật Học Phổ Cập:
FB Phật Học Phổ Cập:
#thichnhattu #vandapphatphap #vandap #phatphap

Nguồn: https://dota-2.vn/

Xem thêm bài viết: https://dota-2.vn/category/giai-tri

3 thoughts on “Vấn đáp: Ý nghĩa lá cờ Phật giáo | Thích Nhật Từ

 1. Ý nghĩa lá cờ Phật Giáo: https://gothanhvinh.com/blogs/phat-giao/nguon-goc-va-y-nghia-la-co-phat-giao

  Cờ Phật Giáo là biểu trưng tinh thần thống nhất của Phật tử trên toàn thế giới. Cờ Phật Giáo còn tượng trưng cho niềm chánh tín và sự yêu chuộng hòa bình của mọi người con Phật. Ngoài ra, lá cờ còn có ý nghĩa cắt bỏ quan niệm cố chấp các ranh giới địa phương cũng như gia tăng niềm hăng hái đoàn kết để phụng sự cho đạo pháp và dân tộc.

  Năm màu sắc theo chiều dọc là xanh đậm, vàng, đỏ, trắng, cam, để chỉ cho hào quang của chư Phật. Còn theo chiều ngang là màu sắc tổng hợp tượng trưng cho ánh sáng hào quang của Ngài.

  Màu xanh đậm tượng trưng cho định căn, sự rộng lớn, sáng suốt.

  Màu vàng tượng trưng cho niệm căn vì có chính niệm mới sinh định và phát huệ.

  Màu đỏ tượng trưng cho tấn căn, bởi có tinh tấn mới khắc phục được mọi trở ngại, nghịch cảnh.

  Màu trắng để chỉ tín căn, ý nói niềm tin không lay chuyển và có tín căn chính là có nhân duyên với chư Phật và nguồn gốc sinh ra muôn hạnh lành.

  Màu da cam tượng trưng cho huệ căn. Khi có tín, tấn, niệm, định đầy đủ thì trí tuệ chắc chắn sẽ phát sinh.

  Màu sắc tổng hợp tượng trưng cho tinh thần đoàn kết của tín đồ Phật giáo trên toàn thế giới. Như vậy có thể thấy năm màu của lá cờ là biểu trưng cho ý nghĩa ngũ căn ngũ lực. Ngoài ra, nó còn biểu trưng cho ý nghĩa tinh thần hòa hợp của Phật giáo. Phật giáo luôn chủ trương hòa bình. Vì thế, nhân loại khắp năm châu tuy màu da chủng tộc có khác nhau nhưng Phật giáo xem nhau như tình huynh đệ một nhà.

 2. 'Lá cờ Phật Giáo thiêng liêng
  Năm châu bốn biển mọi miền
  Thắm tô màu cờ ngũ sắc
  Biểu trưng Đạo Phật linh thiêng

  Lá cờ Phật Giáo thiêng liêng
  Pháp thân Chư Phật hiện tiền
  Rợp bóng cờ bay Phật Giáo
  Người người ngưỡng phục tôn nghiêm

  Lá cờ năm màu ngũ sắc
  Năm màu sáng tỏa hào quang
  Hàm ý ngũ căn ngũ lực
  Năm châu đại lục trần gian

  Còn kia là màu tổng hợp
  Không phân chủng tộc quốc gia
  Không chia biên cương lãnh thổ
  Năm châu bốn biển một nhà

  Người con Đức Phật Thích Ca
  Thực thi giáo lý Phật Đà
  Nghiêm mật tài bồi giới đức
  Tự giác giác hạnh hằng sa

  Người con Đức Phật nghiêm từ
  Con đường bất nhị tiến tu
  Ta Bà bản hoài kham nhẫn
  Vô dư hoằng hóa hữu dư

  Đây lá cờ thiêng Phật Giáo
  Rợp màu ngũ sắc tung bay
  Xóa sạch trần lao nghiệp dĩ
  Sen thơm tỏa ngát phương đài

  Đây là cờ thiêng Phật Giáo
  Màu cờ Đạo Phật từ bi
  Phụng sự dấn thân vô ngại
  Hoằng dương chuyển hóa vô nghì.'

  (TNT Mặc Giang)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *