Văn Khuyến Phát Bồ Đề Tâm
Đại Sư Thật Hiền ( Tỉnh Am) biên soạn
HT Tuyên Hóa giảng giải

Thật Hiền Ðại sư tự Tư Tề, hiệu Tĩnh Am, người đời Thanh, con nhà họ Thời ở Thường Thục. Xuất gia từ thuở bé, sau khi xuất gia, nghiêm trì giới luật, giảng kinh thuyết pháp, nghiên cứu pháp môn tánh tướng. Bốn tháng tham cứu câu “Niệm Phật Là Ai”, hoát nhiên khai ngộ, và nói: “Tôi đã tỉnh giấc mơ!”. Từ đó cơ phong lanh lẹ sắc bén, biện tài tung hoành, ngày duyệt Tam tạng kinh, đêm chuyên trì Phật hiệu. Ngài đốt ngón tay ở tháp A Dục Vương, rồi trước Phật phát bốn mươi tám điều đại nguyện, lúc ấy cảm ứng xá lợi phóng hào quang rực rỡ. Ngài làm bài văn “Khuyên phát tâm Bồ đề”, khích lệ tứ chúng, nhiều người đọc bài văn này đều rơi lệ.

Ngày mười bốn tháng tư, niên hiệu Ung Chánh thứ mười hai, Ðại sư hướng về Tây ngồi viên tịch. Hàng đạo tục các nơi nghe tin hội về đưa tiễn rất đông. Ðại sư bỗng mở mắt nói: “Tôi đi không bao lâu sẽ trở lại, sanh tử là việc lớn, mỗi người nên tự thanh tịnh tâm, niệm Phật thì có thể giải quyết được việc sanh tử!”. Dặn dò xong, chắp tay niệm danh hiệu Phật rồi thị tịch.

Nguồn: https://dota-2.vn/

Xem thêm bài viết: https://dota-2.vn/category/bong-da

18 thoughts on “Văn Khuyến Phát Bồ Đề Tâm – HT Tuyên Hóa giảng giải

  1. Nguyen doi doi kiep kiep duoc nghe chanh phap cua Duc nhu lai Nam mo ADiDaPhat Nam mo hoa thuong Tuyen Hoa thuong nhan ADiDaPhat

  2. Ai cung chúc cho hoa thương tuyên hoa vay co ai suy Nghĩ cho người đoc lai k nguôi Nói cho minh nge do la bồ tát adidaphat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *