4 thoughts on “VẬT C Đ TRÊN MẶT PHẲNG NGHIÊNG_ĐỊNH LUẬT 2 NIU TƠN _ Vật Lí 10 _ Thầy BẠCH VĂN KIÊU

  1. nhờ thầy mà e hiểu dc cách làm. trên lớp 1 tuần e chỉ có 2 tiết vật lí. Bài dài mà cô giáo giảng nhanh. Chưa xong bài này đã phải chuyển sang bài khác r.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *