13 thoughts on “[VẬT LÍ 8 NÂNG CAO] Phần Nhiệt Học: TÓM TẮT KIẾN THỨC CĂN BẢN

  1. Thầy ơi giải giúp em bài ôn học sinh giỏi lý 8 em cần lám ạ
    2 ô tô cùng 1 lúc từ 2 điềm A và B cùng chuyển động về điểm G. Xe khởi hành từ A có vt 50km/h. Từ B có vt 40km/h. Biết AB bằng 24cm. Xác định thời gian và vị trí 2 xe gặp nhau. Xác đinh khoảng cách của 2 xe sau 1h chuyển động.

  2. hay quá thầy ơi….tính ra gần thi rồi em ms học í…vì hết hs rồi nên em thi dùm…em đang cần học lại e dè tìm ra kênh này của thầy…..cảm ơn thầy nha

  3. E thực sự ôi vkl cám ơn thầy luôn thầy làm em thông lão quá làm e hiểu hết lời bà giáo viên nói lun ôi thầy thật vi dẹo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *