31 thoughts on “Vẽ BTS V (Taehyung) Bằng Bút Bi Cực Đẹp | drawkim

  1. Hình như em tìm đúng người rồi.. Kiếm cái clip vẽ bi hoài á…
    😍😍😍 ráng làm nhiều clip nha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *