24 thoughts on “Vẽ, tô bóng và pha trộn một khuôn mặt tối giản với bút chì graphite || Ki Ti

  1. Đỉnh Cao Của Nghệ Thuật Vẽ Tranh 3D Quá Đẳng Cấp – Những họa sĩ 3D quá tuyệt vời :
    https://www.youtube.com/watch?v=wntvRcjQpuo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *