20 thoughts on “Vẽ tranh bằng paint trên máy tính cực đỉnh

  1. Hình như đó là nạn nhân của thảm họa lật phà ở Hàn Quốc mà ha ! Có lẽ video nói thế . 😭😭😭😭

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *