24 thoughts on “Vẽ tranh chủ đề Noel, Merry Christmas

  1. Noel này khỏi tốn tiền làm thiệp hén GDF
    hahaha Cái con nai moi nhìn thoáng qua Tr tuong ổNg đang mặc đầm, nhìn lại moi biết nó là cái bị đựng quà 😁

  2. Chào Bạn .! 💖💖💖Ấn Tượng .. Bức Tranh Rất Sinh Động .. Nét Bút Của Bạn Rất Chuyên Nghiệp .. !Cảm ơn Bạn Chia Sẻ ..Bạn Rất Đa Tài ..! 💖💖💖like 7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *