34 thoughts on “VẼ TRANH ĐỀ TÀI : BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

  1. Thêm một bức tranh về đề tài BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BIỂN nha các em https://www.youtube.com/watch?v=sweLKSg4UlE

  2. Em Có 10 hoa Tay ma em ve Cầu lam❤️❤️❤️❤️❤️❤️🤩🤩🤩🤩🤩🤩😒😒😒👌🤩🤩🤩😜😜😍😍

  3. Chi ve tranh dep qua ha😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍🎀🎀🎀🎀🎀😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😘😘😘😘😀🤩😀🤩😀🤩🤩😀🤩😀🤩😀🤩😀🤩🎆

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *