34 thoughts on “VẼ TRANH ĐỀ TÀI : LỚP HỌC CỦA EM – P2

  1. Very good drawing and coloring of the classroom. Lots of different colors and shapes. Very nice.

  2. bạn vẽ tranh khéo tay quá được bật kiếm tiền rồi sao k siêng năng ra clip hơn , mình muốn như bạn còn chưa được hix hix tặng hoa bạn nè

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *