22 thoughts on “Vẽ Tranh Phong cảnh cấy lúa trên cánh đồng

  1. Bạn vẽ tư thế nông dân cấy lúa hay quá, bức tranh cảnh đồng quê thật đẹp

  2. Hello new friend is here😍👍👌👌👏🤩just joinded your channel(412) with full view & like 11👍👍❤💛🧡💝👉🎁🔔hope you will visit me & do the same😍stay connected🤗

  3. cây lúa và người nông dân là hai hình ảnh không thể thiếu trong bức tranh đồng quê, đẹp lắm bạn

  4. Cảnh đồng lúa và những người nông dân thật đẹp, bạn đã mang đến hết những cảnh đẹp quê hương vào bức tranh thật tuyệt vời thật yêu lắm quê hương mình hé 👍👍👍👍

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *