22 thoughts on “VE – ve chi – ve mau

  1. Bạn vẽ cực kì đẹp luôn ! Tôi vô cùng thích bức tranh của bạn ! Hi vọng bạn có thể tiếp tục phát triến nó trong tương lai sao này ! Chúc bạn và mọi người giáng sinh vui vẻ!!😋😖😖😋😋😋😋😋😋

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *