Viết ứng dụng Todo bằng React Native.

Đây là video đầu tiên trong series video tự học React Native. Thông qua series này bạn sẽ tự làm cho mình 1 app React Native nhanh chóng và chạy được trên cả IOS lẫn Android.

Series này gồm có 5 video:
1. Giới thiệu React Native và ứng dụng
2. Viết component đầu tiên
3. Làm việc với form
4. Hiển thị danh sách todo với ListView
5. Thêm và xóa todo.

Nguồn: https://dota-2.vn/

Xem thêm bài viết: https://dota-2.vn/category/bong-da

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *