40 thoughts on “Vietsub Doraemon The Movie Nobita Và Đảo Giấu Vàng – 2018

  1. Nobita thật dũng cảm !!!! Đúng là những tình bạn mãnh liệt!! Mặc dù Nobita lười học , làm việc j cũng chả nên hồn nhưng về cứu người hoặc về mọi hoàn cảnh thì Nobita luôn chiến đấu hết mình!!! Có ai xem khúc nobita cứu Doraemon mà khóc ko nè!!! Còn mik thì khóc rất nhiều lun!! Thực sự cảm động!! =((((((((

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *