20 thoughts on “[VietSub] Jennie BlackPink Đi Nhà Ma Thì Sẽ NTN? | Running Man EP 409

  1. Lúc ẻm đi hùng hổ tuyên bố bọn em sẽ vô nhà ma
    Lúc đi ra nước mắt đầm đìa . Khổ thân😂😂😂
    Lúc trên sân khấu thì ngầu lòi mà vô running man phải khóc thế nầy đây

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *