*Tên ca khúc: Từ khoá 关键词
*Trình bày: Nhậm Nhiên 任然 (cover)
*Dịch thuật và làm sub: Aries cỏ dại
*Link mp3:
*Facebook kênh:
*Vui lòng không re-up và không mang bản dịch đi nơi khác.
* If any owner has an issue with any of the uploads please get in contact (mail) and it will be deleted immediately.

*Pinyin:
Hǎohǎo ài zìjǐ jiù yǒurén huì ài nǐ
zhè lèguān de shuō cí
xìngfú de yàngzi wǒ gǎnjué hǎo zhēnshí
zhǎo bù dào xíngróngcí
chénmò zài yǎnshì kuài fànlàn de jīqíng
zhǐ shèng xià yǔ zhùcí
yǒuyī zhǒng tàshí dāng nǐ kǒuzhōng hǎn wǒ míngzì
luòyè de wèizhì pǔ chū yī shǒu shī
shíjiān zài xiāoshì wǒmen de gùshì kāishǐ
zhè shì dì yī cì
ràng wǒ jiànshì àiqíng kěyǐ kāngkǎi yòu zìsī
nǐ shì wǒ de guānjiàn cí
wǒ bù tài quèdìng ài zuì hǎo de fāngshì
shì dòngcí huò míngcí
hěn xiǎng gàosù nǐ zuì chìluǒ de gǎnqíng
què yòu wàng cí
jù sàn zǒng yǒushí ér kū xiào yěyǒu shí
wǒ bùpà qiántáicí
yǒuyī zhǒng tàshí shì nǐ xīnzhōng yǒu wǒ míngzì
luòyè de wèizhì pǔ chū yī shǒu shī
shíjiān zài xiāoshì wǒmen de gùshì kāishǐ
zhè shì dì yī cì
ràng wǒ jiànshì àiqíng kěyǐ kāngkǎi yòu zìsī
nǐ shì wǒ de guānjiàn cí
nǐ cáng zài gēcí
dàibiǎo de yìsi
shì zhuān yǒu míngcí
luòyè de wèizhì
pǔ chū yī shǒu shī
wǒmen de gùshì
cái zhèng yào kāishǐ
zhè shì dì yī cì
ài yīgè rén ài dé rúcǐ kāngkǎi yòu zìsī
nǐ shì wǒ de guānjiàn cí

* If you like their music, please support genuine version. If any owner has an issue with any of the uploads, please contact me, I will completely delete the video.
* I do not own this audio and image. All rights belong to its rightful owner.

Nguồn: https://dota-2.vn/

Xem thêm bài viết: https://dota-2.vn/category/bong-da

6 thoughts on “[Vietsub + pinyin] Từ khoá 关键词 – Nhậm Nhiên 任然 || TikTok

  1. Làm sao đây? làm sao bây giờ? Bất lực quá, tận cùng cuộc sống này sao lại gian nan đến nhường vậy. Số phận… Phải, là số phận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *