7 thoughts on “[Vietsub] Từ khoá – 关键词 (Tổng hợp cover)

 1. Yǒu yīzhǒng tàshí dāng nǐ kǒuzhōng hǎn wǒ míngzì
  Luòyè de wèizhì
  Pǔ chū yī shǒu shī
  Shíjiān zài xiāoshì wǒmen de gùshì kāishǐ
  Zhè shì dì yī cì
  Ràng wǒ jiànshì àiqíng kěyǐ kāngkǎi yòu zìsī
  Nǐ shì wǒ de guānjiàn cí

 2. Mn vào id yulaoshi111 video ở hàng thứ 3 từ dưới đếm lên ở bên phải màn hình cover bài này cũng hay lắm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *