8 thoughts on “[Vietsub+Pinyin] Từ Khóa- Lâm Tuấn Kiệt 关键词- 林俊杰

  1. Kiếp này mình không duyên không nợ , em chỉ nhìn anh từ phía sau là rất hạnh phúc rồi .
    Chỉ mong có kiếp sau em mình được bên nhau . Dù anh sang hèn hay giàu nghèo , thật lòng chỉ mong mình được một kiếp bên nhau .
    Nhìn anh mà không chạm tới được thật đau lòng biết bao …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *