29 thoughts on “Vô dây và định hình cho hai cây mai ghép mini

  1. Thấy chị do nhôm , đc a tự vấn e cũng hiểu đc nhiều , cái nhìn của a hay wa , nếu đc xem chín tay a làm càng hay hơn

  2. Ba em cũng yêu chăm sóc mai xem anh chị nhớ ba em quá , hôm qua em có fụ anh chị từ cây mai châm phát triển đến 2 cây em mini luôn

  3. nghe bạn nói mình mắc cười quá " dao bén gọt đã, đưa đi ót ót". Đúng là làm riết ghiền

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *