48 thoughts on “Wakeup247 | Thầy Ba phụ đạo Phong Vũ Buffalo với sự góp mặt Lớp Trưởng Mạnh An và Hiệu Trưởng Sena

  1. má cười ỉa, đjt mẹ bần vcl :))))))
    giờ mới biết thầy giáo chức cao hơn hiệu trưởng :))) thấy sena bị thầy bắt đứng như hs :))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *