5 thoughts on “Xám chân vàng. Kết tinh chuẩn hóa của gà chọi. Trại gà đòn nghệ an zalo 0394284687

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *