5 thoughts on “Xám mộc chân vàng long voi.

  1. Gà lông voi như vầy.tao có 10 con.hàng độ 2 hàng nên học hỏi lại đy cha.ko bít nói lung tung.mồng lổ đá thường hay thua.mỏ nhỏ dài yếu.gà nuôi kém mốc lác.cho cũng ko thèm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *