2 thoughts on “Ý NGHĨA VỀ LÁ CỜ PHẬT GIÁO

  1. Bao nhiêu màu không quan trọng chỉ biết là nó tính chia phe tôn giáo giống như lá cờ Việt nam chia phe dân tộc khác với TQ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *