Menu Close

Category: Hướng dẫn✅

[Dota2] LF Talk Patch 7.22H | Patch เพิ่มความสมดุล nerf meta แก้เลี่ยนฆ่าเวลารอ update ใหญ่

patch ใหม่มาอีกแล้ว? แต่ยังไม่ใช่ 7.23 อีก!!! กับ 7.22H patch ใหม่ล่าสุดที่ออกมาแก้เลี่ยน meta rank game ฆ่าเวลาก่อน patch ใหญ่จะออกรอบที่ 2 Patch นี้ปรับ Nerf Item + Hero Meta ใน Meta…

[Dota2] LF Talk Patch 7.22f | Patch สุดท้ายก่อน TI? พร้อมเปิดทางเลือกกว้างๆสำหรับ META?

Patch ใหม่มาแล้ว!!! กับ 7.22f patch ใหม่ล่าสุด update กันทันทีหลังจบการแข่งขันรายการ The Summit 10 โดย Patch นี้อาจจะเป็น Patch สุดท้ายก่อน TI แล้วก็ได้เพราะเหลืออีก 2 อาทิตย์ก็ TI9 แล้ว Patch นี้ปรับ Buff…