Hướng dẫn

Nhập số liệu bảng thanh toán 3a và 04 vào nghiệm thu xây dựng 360

HƯỚNG DẪN PHẦN MỀM NGHIỆM THU XÂY DỰNG 360 Nghiemthuxaydung.com _________________________________________________ PHẦN NHẬP DỮ LIỆU THANH TOÁN – Đọc file excel từ phần mềm khác và file thủ công vào nghiệm thu xây dựng 360 – Tính toán lại khối lượng nghiệm thu vào nghiệm thu xây dựng 360 – Nhập số liệu bảng thanh…

Continue Reading