3 thoughts on “TU TRONG TỪNG NIỆM | Thích Quang Thạnh | Chùa Phổ Quang 2020

  1. NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT 🙏🙏🙏 CON XIN TRI ÂN THẦY GIẢNG PHÁP CHO CHÚNG CON.CHÚC THẦY LUÔN NHIỀU SK & AN LẠC TRONG ÁNH TỪ QUANG.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *