22 thoughts on “Bài 3: Tìm hiểu các dáng bonsai cơ bản

 1. …..Chơi cây cảnh nói chung ,cây thế nói riêng .Cây thế để nói về thiêng luân thế giáo đạo lý chí khí của một con người .Vậy cho nên ta phải uốn thân chi cho rõ ràng không uốn éo do dự được, còn gọi là đại thế mới là không theo quy luật rồi bạn ơi.

 2. Dạ, hình như anh lần này sai ở dáng hoành và huyền, hoành là dáng ngang mặt chậu, còn đáng huyền, là dáng nó thấp hơn mặt chậu ( dáng đỗ). Em có góp ý như như vậy, có gì sai mong anh thông cảm.

 3. Không đúng rồi bạn ơi.
  Trực: Ngọn với gốc thẳng nhau. Tạo đường thẳng vuông góc với mặt đất
  Xiêu: Thân nghiêng, ngọn gốc không thẳng nhau.
  Hoành: Đi song song mặt đất. Ngọn ngang gốc.
  Huyền còn gọi cách khác là đổ. Nó là 1.
  Ngọn thấp hơn gốc.
  Tóm lại cây đơn người ta căn cứ vào gốc và ngọn để phân biệt dáng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *